ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI HÒA LẠC

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI HÒA LẠC

Bộ xây dựng vừa có văn bản trả lời tờ trình về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc, tỷ lệ 1/200-, nay là phân khu 1/2000 Khu Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc.

 ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI HÒA LẠC

Được biết, tháng 5/2019 vừa qua, địa học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã gửi Bộ Xây dựng tờ trình số 94 về việc phê duyệt nhiệm vụ, dự toán điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu 1/2000 ĐHQGHN tại Hòa Lạc.

Trên cơ sở nghiên cứu tờ trình trên, Bộ xây dựng cho biết, việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng 1/2000 Khu ĐAHQGHN tại Hòa Lạc cần thực hiện theo quy định tại mục 6 Luật xây dựng số 50/2014/gh13 và khoản 12, điều 28 luật 35/2018/qh14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch.

Trước đó, vào tháng 1/2019, Thủ tướng đã có ý kiến về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quy hoạch dự án đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc.

Quy hoạch Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc
Quy hoạch Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc

Theo đó, Thủ tướng đồng ý bổ sung Viện Trần Nhân Tông và trường Đại học Việt Nhật vào Đề án quy hoạch tổng thể xây dựng ĐHQGHN.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu ĐHQGHN lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dwungj tỷ lệ 1/2000 ( quy hoạch phân khu 1/2000) ĐHQGHN tại Hòa Lạc để bổ sung Viện Trần Nhân Tông, trình Bộ xây dựng thẩm định, phê duyệt, đảm bảo “đúng mục tiêu phát triển, tiết kiệm đất” theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại một số văn bản trước đó.

Liên quan đến vấn đề này, vào 2017, trong thông báo kết luận vủa thủ tường Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với DHQGHN, Thủ tướng đã đồng ý chuyển giao dự án đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc về ĐHQGHN.

Đồng thời, Thủ tướng cũng đồng ý với kiểm định của ĐHQGHN theo tinh thần xây dựng một khu đô thị hiện đại, không chỉ gồm đơn vị hiện đại của ĐHQGHN, mà còn có quỹ đất dự phòng để một số trường đại học có uy tín có thể có cơ sở trong khu đô thị địa học.

Việc điều chỉnh phải thực hiện theo quy định của pháp luật và đảm bảo mục tiêu phát triển, cấu trúc khu đô thị đại học chất lượng cao của quốc gia.

Thủ tướng cũng giao phó UBND THÀNH PHỐ Hà Nội chỉ đạo tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng và tái định cư cho các dự án, công trình triển khai, chống lấn chiếm và xây dựng trái phép.

Ngoài ra, phải xây dựng và thực hiện cơ chế đặc thù để tập trung giải phóng mặt bằng với lộ trình cụ thể, hoàn thành thủ tục giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ĐHQGHN.

nguồn: vietnamnet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *