CHUNG CƯ STELLAR 35 LÊ VĂN THIÊM - 28TR/M2 - Khu đô thị Khai Sơn City